Kiswahili Kidato cha Pili

mada zote

Mada ya 1 Uundaji wa maneno

Mada ya 2 Matumizi ya lugha katika muktadha mbalimbali

Mada ya 3 Fasihi simulizi

Mada ya 4 Uhifadhi wa kazi za fasihi simulizi

Mada ya 5 Utungaji wa kazi za fasihi simulizi

Mada ya 6 Uandishi

Mada ya 7 Usimuliaji wa matukio

Mada ya 8 Ufahamu