Kiswahili Kidato cha nne

mada zote

Mada ya 1 Kuongeza msamiati wa kiswahili

Mada ya 2 Ueneaji wa lugha ya kiswahili

Mada ya 3 Uhakiki wa kazi ya fasihi ya andishi

Mada ya 4 Utungaji wa fasihi andishi

Mada ya 5 Uandishi

Mada ya 6 Ufahamu