Kiswahili kidato cha kwanza


Mada ya 1 - Mawasiliano


Mada ya 2 - Aina za maneno


Mada ya 3 - Fasihi kwa ujumla


Mada ya 4 - Usimulizi


Mada ya 5 - Uandishi wa insha


Mada ya 6 - Fasihi simulizi


Mada ya 7 - Uandishi wa barua


Mada ya 8 - Ufahamu

Previous Post Next Post